Bizony drága olvasók, itt ilyenek vagyunk, egyenlőtlen küzdelemben, előre megfontolt sötét és simlis szándékokkal tesszük tönkre a kis embert, aki mindössze élni szeretne szólásszabadságával. Legalább is valami hasonlóra következtethetünk, ha elolvassuk a Magyarországi Krisna-Tudatú Hívők Közösségének sajtóanyagát januári TEDx-es akciónkról.

Az ördög persze a részletekben lakik, és hát mivel kezemben van Tasi István korábbi levele (amiről már röviden írtam), azt kell mondjam, hogy a krisnás barátaink háza táján valaki nem bontja ki az igazság minden részletét.

Hiszen az MTI-s anyag tanúsága szerint (a kiemelés tőlem származik):

"Az előadók közé meghívást kapott Tasi István kultúrantropológus, Krisna-hívő teológus is. Az eredeti terv szerint előadásában egyrészt a világvallások közös etikai elveiről, másrészt a titokzatos állati ösztönök eredetéről beszélt volna, amelyek álláspontja szerint egy világunk felett álló értelem
létére utalnak
. E témáról biomérnök szerzőtársával írtak könyvet A természet IQ-ja címmel, amely 2009-ben az Egyesület Államokban Az év könyvei díjat nyerte a tudomány kategóriában.

Azonban a konferencia előtt váratlanul egy kezdeményezés szerveződött Tasi István fellépésével szemben. Tizenhárom (többségében evolucionista, materialista szemléletű) értelmiségi fenyegető hangvételű petíciót jelentetett meg az interneten. Ebben arra biztatták a szervezőket, hogy István ne beszélhessen a könyve tartalmáról (az állatok viselkedésének eredetéről) mert szerintük ebben a témában nem illetékes. [...]

Mivel fennállt a veszélye, hogy az érintett tudósok további zavart keltenek a konferencia körül, Tasi István felajánlotta a szervezőknek, hogy a feszült helyzet megoldása érdekében ez alkalommal nem beszél a veleszületett állati ösztönök megmagyarázatlan származásáról. Így végül sikeres előadása végig a világvallások közös morális alapelveiről szólt."

Tasi saját szavaival azonban (kiemelések szintén tőlem):

"Olvastam nyílt levelüket, amelyben azt javasolják a TEDx Danubia konferencia szervezőinek, hogy „A természet IQ-ja” címmel, és hasonló című, szerzőtársammal írt könyvem témájában ne tartsak előadást a rendezvényen. A cím és az előadás témájának tekintetében szívesen eleget teszek kérésüknek.

Ez tulajdonképpen nem igényel nagy változtatást, mert az előadás eredeti témája – a félreérthető cím ellenére – egyébiránt is nem biológiai, hanem etikai és vallásfilozófiai vonatkozású, amelyben Önök is kompetensnek tartanak.

A félreértés kialakulásában közrejátszhatott, hogy az előadás fő témájával kapcsolatos feltevésük a HVG-nek adott ötperces interjúmból kivágott egy mondaton alapult. Ahogyan a teljes interjú során elmondtam – és a rendezőknek küldött szinopszisban leírtam –, az eredeti terv szerinti előadásom csupán egy pár perces, egy állati viselkedést bemutató példát tartalmazott volna (mivel a TED egyik javasolt előadói alapelve, hogy a megszólalók mondjanak el egy történetet). A témám szempontjából azonban egészen másféle, személyes életemből vett példát is fel tudok használni erre a célra.

Az előadásom főként a vallások közös etikai alapelveiről szól (pl. az élet tisztelete; mértékletesség; egyenjogúság; tolerancia) amely szellemiségében egybevág a TED Karen Armstrong nevével fémjelzett „Az együttérzés nyilatkozata” című nagyszabású programjának mondanivalójával.

„A természet IQ-ja” cím ez esetben csupán a vallások által egyaránt feltételezett természetfeletti lehetőségére utalt volna. A könyv címének felhasználását csak azért gondolták volna praktikusnak a szervezők, mert a könyv nemzetközi sikere kapcsán ez benne van a köztudatban személyemmel kapcsolatban. Azonban sem a Szervezők, sem én nem ragaszkodunk ehhez a címhez, ahogy a természetből vett példa említéséhez sem.

A konferencia szervezőivel a kezdetektől többször egyeztettünk arról, hogy egyikünk sem szeretné a rendezvényt az eredetkérdésekről szóló vita helyszínévé tenni, mert ez megzavarhatná az esemény nyitott és békés arculatát. Bár egy természetből vett rövid, közismert példa említésében semmi tudománytalant vagy elítélendőt nem látok, jelen helyzetben szívesen eltekintek ettől, mivel az előadásom központi mondanivalójához ez nem feltétlenül szükséges, és mivel ilyen módon is szeretnék hozzájárulni a konferencia nyugalmas szervezéséhez és lebonyolításához."

Félretéve, hogy ezek szerint nagyon eltérő fogalmunk van egy "fenyegető" hangvételű levél mibenlétéről, némi ellentmondást érzek a két idézet soraiban. Mert most akkor Tasinak vagy feltett szándéka volt az eredetkérdésről beszélni és (mint azt mi is sejteni véltük) könyvéből vett példákkal illusztrálni az álláspontját, vagy korántsem, sőt. De a kettő együtt sajnos nem működik. Párhuzamos valóságok lehet, hogy léteznek, de mi mégiscsak egy konkrétban élünk.